Duurzaamheid bij BKgroen

Neem contact met ons op

Duurzaamheid is geen etiket maar een manier van denken en werken. Met onze wortels in de bosbouw en met decennialange ervaring in ondernemen in het belang van natuur en milieu, is duurzaamheid een deel van onszelf geworden. De groene kringloop, Cradle to Cradle, de ladder van Lansink; ze behoren tot onze natuurlijke bagage en bepalen als vanzelfsprekend ons handelen. Natuurlijk baseren we onze onderneming ook op economische haalbaarheid, want zonder continuïteit geen duurzaamheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Duurzaamheid is meer dan milieu alleen. Bij BKgroen krijgen ook de maatschappelijke en sociaal economische dimensies volop aandacht. Als erkend opleidingsbedrijf bieden we stagiaires de kans hun vakmanschap te ontwikkelen. In samenwerking met bedrijven in de sociale werkvoorziening werken we aan bijzondere projecten waarbij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen krijgen.

CO2-prestatieladder

Duurzaamheid is langzamerhand een modewoord geworden dat nauwelijks meer inhoud heeft. En dat is nu precies wat we bij BKgroen trachten te voorkomen. Wij hebben beleid, doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Duurzaamheid is ons in de genen gaan zitten. We willen niet alleen duurzaam geld verdienen. We willen ook geld verdienen met duurzame oplossingen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid aantonen.

Dat doen we door voor onze opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar te maken hoeveel minder CO2 ze uitstoten door hun afvalstromen via ons bedrijf te laten verwerken (met CO2- reductieverklaringen tonen we de CO2-reductie aan, die ontstaat door het efficiënt omzetten van biomassa in grondstoffen en biobrandstof).

Maar ook zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 5 gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Dat dwingt ons te kiezen voor een duurzaam wagenpark en te werken aan een energiearm kantoor en aan energiezuinige bedrijfsprocessen.

Documenten

3.A.1 EMISSIE-INVENTARIS
In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie inzien. Deze emissie-inventarisatie voor de CO2-Footprint is gecertificeerd door de KEMA;
Document 1

 

Ieder jaar maakt BKgroen haar CO2-uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2-reductie is ook weergegeven in onderstaande documenten;
Document 1

 

4.A.1 KETENANALYSE
Document 1

 

3.B.2 ENERGIEMANAGEMENT
Het energiemanagement (volgens NEN-EN 16001) is geheel geïntegreerd in het KAM (Kwaliteit – Arbo – Milieu) zorgsysteem van BKgroen volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. BKgroen is ISO 9001 en VCA* gecertificeerd.

 

3.C.2 COMMUNICATIEPLAN
De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2-reductiedoelstellingen van BKgroen zijn vastgelegd in onderstaand document;
Document 1

 

3.C.1 VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLINGEN
Ieder half jaar maakt Bruins & Kwast zijn CO2-Footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2-reductie doelstellingen inzichtelijk;
Document 1

Bel ons vandaag nog voor meer informatie!

Contact