skip to Main Content

Natuur- en landschapsbouw

BKgroen heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van omvormingsprojecten en het vrijstellen van heideterreinen. Bij deze projecten wordt, afhankelijk van het type houtopstand, een combinatie gemaakt van houtoogst en ruiming en afvoer van tophout als biomassa of er wordt de volleboom methode toegepast, waarbij de volledige boom na (machinale) velling wordt versnipperd en afgevoerd als biomassa.

Natuur- en landschapsbouw
Natuur- en landschapsbouw
Back To Top