skip to Main Content

Duurzaam

Duurzaamheid is geen etiket maar een manier van denken en werken. Met onze wortels in de bosbouw en met decennialang ervaring in ondernemen in het belang van natuur en milieu is duurzaamheid een deel van onszelf geworden. De groene kringloop, Cradle to Cradle, de ladder van Lansink; ze behoren tot onze natuurlijke bagage en bepalen als vanzelfsprekend ons handelen. Natuurlijk baseren we onze onderneming ook op economische haalbaarheid, want zonder continuïteit geen duurzaamheid.

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Duurzaamheid is meer dan milieu alleen. Bij BKgroen krijgen ook de maatschappelijke en sociaal economische dimensies volop aandacht. Als erkend opleidingsbedrijf bieden we stagiaires de kans hun vakmanschap te ontwikkelen. In samenwerking met bedrijven in de sociale werkvoorziening werken we aan bijzondere projecten waarbij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen krijgen.

CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid is langzamerhand een modewoord geworden dat nauwelijks meer inhoud heeft. En dat is nu precies wat we bij BKgroen trachten te voorkomen. Wij hebben beleid, doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Duurzaamheid is ons in de genen gaan zitten. We willen niet alleen duurzaam geld verdienen. We willen ook geld verdienen met duurzame oplossingen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid aantonen. Dat doen we door voor onze opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar te maken hoeveel minder CO2 ze uitstoten door hun afvalstromen via ons bedrijf te laten verwerken (met CO2 reductie verklaringen tonen we de CO2 reductie aan, die ontstaan door het efficiënt omzetten van biomassa in grondstoffen en biobrandstof). Maar ook zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2 Footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 5 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam wagenpark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

Download hier het behaalde certificaat CO2 Bewust niveau 5.

BruinsKwast-BladVoetafdruk

3.A.1 Emissie inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2 emissie inventarisatie over het basis jaar 2009 inzien. Deze emissie inventarisatie voor de CO2 Footprint is gecertificeerd door de KEMA;
CO2 Footprint 2009
CO2 Footprint 2009 herberekend n.a.v. gewijzigde conversiefactoren
Verklaring KEMA 2009

Ieder jaar maakt BKgroen haar CO2 uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2 reductie is tevens weergegeven in onderstaande documenten;
Verklaring KEMA 2013
CO2 Footprint analyse rapport 2013 versie 1.1
CO2 footprint analyse rapport 2014 versie 1.0
CO2 footprint analyse rapport 2015 versie 1.1
CO2 footprint analyse rapport 2016 versie 1.0
CO2 footprint analyse rapport 2017 versie 1.1
CO2 Footprint analyse rapport 2018 versie 1.1

4.A.1 Ketenanalyse

Meest materiele scope 3 emissies
LCA Streekpellets NL Vertaling

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 16001) is geheel geïntegreerd in het KAM (Kwaliteit – Arbo – Milieu) zorgsysteem van BKgroen volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. BKgroen is ISO 9001 en VCA* gecertificeerd.

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van BKgroen is vastgelegd in onderstaand document;
Communicatieplan CO2 emissie

3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen

Ieder half jaar maakt Bruins & Kwast haar CO2 Footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk;
Footprint/voortgang 2014
Footprint/voortgang 1e halfjaar 2015
Footprint/voortgang 2015
Footprint/voortgang 1e halfjaar 2016
Footprint/voortgang 2016
Footprint/voortgang 2017
Footprint/voortgang 1e halfjaar 2018
Footprint/voortgang 2018

Back To Top